راهنمای نویسندگان

فرم های الزامی ارسال مقالات

قالب مقاله نمونه

کاربرگ مالکیت معنوی اثر و تعهد عدم طبقه بندی 

کاربرگ مشخصات نویسندگان

کاربرگ موافقت با کپی رایت

کاربرگ تعارض منافع

نویسندگان محترم، برای جلوگیری از تأخیر در بررسی مقالات ارسالی نکات زیر را با دقت مد نظر قرار دهید:

1) پیشگیری از سرقت و تقلب علمی: لطفا قبل از ارسال مقاله دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و  مصادیق تخلفات پژوهشی  را مطالعه نمائید.

2) قلمرو موضوعی نشریه مدیریت دانش سازمانی: قلمرو موضوعی نشریه شامل مدیریت دانش سازمانی، راهبردهای مدیریت دانش، راهبردهای دانش، برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش، سامانه ها و فناوری های مدیریت دانش، درس آموخته های مدیریت دانش، نیازسنجی دانشی، معماری دانش، نقشه دانش، توسعه فرهنگ دانشی، مستندسازی تجربیات، هوشمندی سازمانی، تفکر و پژوهش سازمانی، یادگیری سازمانی،اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی و مدیریت مراکز دانشی و اندیشکده‌ها می باشد.

3) ویژگی‌های مقالات ارسالی: مقاله‌های ارسالی نباید در نشریه ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند و باید دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند:

 • مقاله تحقیقی با اصالت (Original research paper): تحقیقاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و تخصصی است و با نقد و بررسی در موضوعات مدیریت دانش، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه یی دست یافته باشند.
 • مقاله مطالعه موردی (Case study paper): تحقیقاتی که به صورت پیمایشی و با هدف  ارائه کاربرد یک تکنیک علمی در یک مورد یا سازمان خاص در موضوعات مدیریت دانش انجام شده است.
 • مقاله مروری (Review paper): تحقیقاتی که با هدف دسته بندی و فراتحلیل تحقیقات نوین و آثار برجسته ی علمی در موضوعات مدیریت دانش انجام شده است.

4) نویسنده یا نویسندگان: پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نخواهد بود و در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.

5) بازنگری کلی و جزئی: در هنگام اعمال بازنگری کلی یا جزئی خواسته شده توسط داوران فایل اصلاح شده مقاله به همراه پاسخنامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال گردد.

6) ویرایش مطالب: فصلنامه حق رد، انتشار و/یا ویرایش مطالب مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.

7) درج قدردانی: نویسنده/نویسندگان از حامی مالی یا معنوی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش(در صورت وجود) که در نگارش مقاله از آن بهره برده‌اند ملزم به درج قدردانی در انتهای مقاله می باشند.

 8) شیوه نگارش مقالات: شیوه نگارش مقالات به شرح زیر است: 

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.

تنظیمات صفحه، حواشی و فواصل

Margins

Bottom= 5.8 cm

Top= 6 cm

Right= 4.5 cm

Left= 4.5 cm

Paper A4

Height= 29.7 cm

Width= 21 cm

Layout

Footer= 0

Header= 2.3 cm

 عنوان

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر 12 پررنگ، یک خط فاصله (BZar 12)، نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی اول*، نویسنده‎ی دوم**(ایمیل نویسنده مسئول در زیرنویس درج شود. نویسنده مسئول، عهده‌دار مکاتبات می‌باشد)، نویسنده‎ی سوم ***، ــــــ دو خط فاصله (BZar 12).

در پاورقی

* مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.

** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و تلفن نویسنده مسئول.

*** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور.

ترتیب عنوانهای مقاله

ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل موارد زیر باشد: 

1) چکیده:

 • چکیده فارسی: چکیده فارسی مختصر(حداکثر 250 کلمه)، روان و گویا و شامل هدف، روش(نوع تحقیق، جامعه و نمونه، روش نمونه گیری، ابزار، گزارش روایی و پایایی، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، نرم افزار مورد استفاده)، یافته‌ها(مستند با ذکر آمار و ارقام) و نتیجه‌گیری باشد. چکیده فقط در یک پاراگراف فاقد هرگونه استناد و ارجاع به مراجع و پاورقی باشد.
 • چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و  از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 250 کلمه نباشد.
 • واژه‌های کلیدی: انتخاب درست و جامع کلمات کلیدی (حداقل چهار و حداکثر هفت مورد براساس حروف الفبا که با نقطه (؛) از هم جدا شود) از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی واژه‌های کلیدی فارسی  باشند.

2) مقدمه و بیان مساله:

 •  مقدمه موضوع: شروع بحث و بیان موضوع با توجه به حوزه و رشته کلی مورد بحث و مباحث روز+تاریخچه ای از موضوع.
 • ضرورت موضوع: بیان نیازها و ضرورت موضوع مقاله با توجه به مطالعات پیشین و شواهد موجود و یا نقدهای موجود.
 • اهمیت موضوع: بیان اهمیت و فواید و کارکردهای بررسی موضوع مقاله از لحاظ نظری و عملی.
 • مساله اصلی: بیان روشن و کامل مساله و سوال یا سئوالات اصلی مقاله.
 • بیان اهداف و سوالات: اهداف و سوالات طرح شود و مقاله مبتنی بر آن و در راستای حصول آنها تنظیم شود.
 • نحوه سازماندهی مقاله: بیان نحوه سازماندهی مقاله در راستای پاسخ به سئوالات (یا تحقق اهداف مقاله) با استفاده از رویکرد قیاس (کل به جزء) و بندهای بیان مساله به طور زنجیروار به هم ارتباط داده و در پایان جمله آخر بیان مساله به صورت سوالی طرح گردد.
 • نکات نگارشی: برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2010 (MS-Word 2010) در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود. متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی تهیه شود.  عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگی 5/0 خواهد بود. مقدمه و بیان مسئله حداکثر در دو صفحه تنظیم گردد.

3) مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 • مبانی نظری:
 • تبیین متغیرها و ابعاد و مولفه ها: شامل تاریخچه، تعاریف، عوامل تاثیرگذار بر موضوع و مطالب اصلی.
 • حداکثر چهار صفحه
 • پیشینه پژوهش:
 • پیشینه مرتبط: در قالب جدول و با توجه به نمونه از منابع داخلی و خارجی گزارش و با توجه به ارتباط منطقی بین پیشینه و ادبیات ارائه شده جمع بندی ناظر بر خلا و شکاف پژوهش ارائه گردد.
 • مدل مفهومی پژوهش: در صورت کمی بودن پژوهش ارائه مدل مفهومی ضروری است.
 • به بروز بودن: مطالعات مورد بررسی در بازه 5 سال اخیر مورد توجه قرار گیرد.
 • پیشینه پژوهش حداکثر سه صفحه تنظیم گردد.

4) روش شناسی تحقیق

روش شناسی پژوهش با توجه به پیاز پژوهش ساندرز و لایه های آن گزارش و مفاهیم، متغییرها، روش گردآوری داده‌ها، روش تحلیل داده‌ها، جامعه و نمونه، روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات و مراحل انجام و اجرا ارائه گردد.

 • فلسفه پژوهش: نخستین لایه از پیاز پژوهش تعیین فلسفه پژوهش یا پارادایمی است که نشان‌دهنده جهان‌بینی و نوع نگاه پژوهشگر است.
 • رویکرد پژوهش: براساس جهان بینی فسلفی پژوهشگر، رویکرد پژوهشی  رویکرد قیاسی Deductive Approach یا رویکرد استقرایی Inductive Approach  تعیین می‌شود.
 • استراتژی پژوهش: منظور از استراتژی پژوهش همان روش تحقیق است و در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می‌کنند.
 • انتخاب پژوهش: منظور از انتخاب‌های پژوهشی نوع داده‌های پژوهش است که از این نظر در سه طبقه تحقیق کمی، تحقیق کیفی و تحقیق آمیخته قرار می گیرد.
 • بازه زمانی پژوهش: بازه زمانی پژوهش نشان می‌دهد مطالعه پدیده مورد نظر در یک مقطع زمانی خاص انجام شده است یا در یک دوره زمانی طولانی تر (چند مقطع زمانی) انجام گرفته است.
 • روش گردآوری داده: با توجه به رویکرد، استراتژی، و روش به کار گرفته شده از شیوه‌های مختلفی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش استفاده می‌گردد. مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و … از جمله شیوه‌هایی است که برای گردآوری داده‌ها ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

5) یافته‌های پژوهش

 • یافته ها به ترتیب پاسخ به سوالات یا نتایج فرضیه‌ها تنظیم شود.

6) نتیجه گیری و پیشنهادها

 • بحث: مقایسه یافته‌های پژوهش یا نتایج مطالعات پیشین و بیان دلایل شباهت و تفاوت ها
 • نتیجه‌گیری: ارائه نتیجه‌گیری مشخص، مختصر و قابل استفاده و گزارش ارتباط منطقی بین یافته ها و اهداف پژوهش
 • پیشنهادات: ارائه پیشنهادها مبتنی بر یافته‌ها، در راستای توسعه نظری و کاربردی، کاربردی بودن پیشنهادات

7) منابع

نحوه ارجاع دهی و تهیه فهرست منابع

ارجاعات داخل متن:

 • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتماً فارسی باشد.
 • مرجع در متن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
 • مرجع در متن با نام مجله: (در صورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.

منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

 • همه منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و در پایان آن [In Persian]  قید گردد؛ سپس به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 • منابع الکترونیکی DOI باید در انتهای مقاله ذکر شود. به عنوان مثال، (doi: 10.1000/182).
 • حداقل 70 درصد منابع مورد استفاده مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد.
 • حداقل 3 منبع مربوط به مقالات منتشر شده از نشریه مدیریت دانش سازمانی باشد.

کتاب:

 • نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، نام کتاب(با فونت درشت)، و نام خانوادگی مترجم(اگر کتاب ترجمه شده است)، محل نشر:نام ناشر.
 • ترتیب منابع طبق حروف الفبا باشد که البته لازم است قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در صورت استفاده در مقاله در ابتدای منابع با ذکر نام کتاب، نام مترجم،سال نشر، محل نشر و  انتشارات ذکر شود.

نشریه ها و مجله ها:

 • مقاله نشریه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (اگر مقاله ترجمه شده است)،نام مجله یانشریه(با فونت درشت)، شماره مجله یا نشریه، دوره یا سال، صفحه یا صفحات مورد استناد.
 • مقاله همایش: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ برگزاری روز/ ماه/ سال)، عنوان مقاله، عنوان همایش(با فونت درشت).
 • مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ نشر روز/ ماه/ سال)، عنوان مقاله، عنوان روزنامه(با فونت درشت).

رساله و پایان نامه:

 • نام خانوادگی و نام دانشجو، (سال نشر)، عنوان پایان نامه(با فونت درشت)، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه یا مرکز علمی، مقطع و رشته تحصیلی.

سایت های اینترنتی:

 • عنوان فرد، سازمان و یا سایت،( تاریخ نشر روز/ ماه/ سال)، عنوان مطلب(با فونت درشت)، قابلیت دسترسی درآدرس اینترنتی:آدرس سایت.

Articles

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Scientific journal, volume number (issue number), page. Doi

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Scientific journal, volume number (issue number), page. [In Persian] Dor or Doi

Books

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or section number). Edition. Publication.Doi

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or section number). Edition. Publication. [In Persian] Dor or Doi

Thesis

- Author, A.A. (Date of publication). Title of Thesis (PhD thesis or Master's thesis). University Name, Country.

- Author, A.A. (Date of publication). Title of Thesis (PhD thesis or Master's thesis). University Name, Country. [In Persian]

Websites

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, https://jkm.ihu.ac.ir/

- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, https://jkm.ihu.ac.ir/ [In Persian]

 

نکات نگارشی

واژه‌های خارجی وتخصصی در متن فارسی

معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و واژگان تخصصی فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، بهصورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود.

توجه: اعداد کمتر از 10 در داخل متن باید به صورت حروف نوشته شود

زیرنویس‌ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‌صورت راست‌چین  و زیرنویس­های لاتین به‌صورت چپ‌چین  نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره، یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.

نمودارها

هر نمودار باید شماره و عنوان داشته باشد که به‎صورت وسط­چین در زیر آن  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها در داخل متن و در جایی درج شوند که به آن‌ها ارجاع می‌شود، هم­چنین نمودارها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان داشته باشد که در وسط جدول  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آن‌ها اشاره شده، در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین  و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست­چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول  و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ­چین  تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و ما بعد آن قرار گیرد. جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است.

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی

 

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

12

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Nazanin

9

پررنگ

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Times New Roman

9

پررنگ

عنوان بخش­ها

B Zar

14

پررنگ

عنوان زیر بخش­ها

B Zar

13

پررنگ

متن چکیده

B Lotus

9/5

نازک

کلید واژه ها

B Lotus

10

پررنگ

متن کلیدواژه ها

B Lotus

10

نازک

عنوان انگلیسی

Times New Roman

14

پررنگ

نام و نام خانوادگی انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

واژه­های کلیدی انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

متن اصلی

B Zar

12

نازک

زیر نویس فارسی

B Zar

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Zar

10

پررنگ

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Zar

10

پررنگ

متون فارسی درون جدول‌ها

B Lotus

10

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

9

نازک

مراجع فارسی

B Lotus

10

نازک

مراجع لاتین

Times New Roman

9

نازک

 

فرمول‌ها و روابط ریاضی

 برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند، فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه در داخل پرانتز قرار گیرد.