درباره نشریه

فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر از تاریخ 1400/08/01 برای مدت نامحدود در تهران(دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بر اساس مقررات اساسنامه و سایر مقررات دانشگاه جامه امام حسین(ع) منتشر می شود.

نشریه «فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر» با پروانه انتشار به شماره ثبت 117 مورخ 1401/12/14 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بهار1402 توسط دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین لیه‌السلام منتشر می شود که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فنی و تخصصی دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های مرتبط با حسابرسی است.

لازم به ذکر است مراحل اخذ نمایه های معتبر داخلی و بین المللی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در حال پیگیری می باشد و در صورت تایید، کلیه مقالات منتشر شده از شماره اول این نشریه در این بانکهای علمی نمایه خواهند شد.

این نشریه از طریق سامانه اینترنتی خود و با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

1) حوزه حسابرسی مالی

2) حوزه حسابرسی عملیاتی

3) حوزه حسابرسی کنترل داخلی

4) حوزه بازرس قانونی

5) مدیریت حسابرسی

6) حسابرسی راهبردی

7) آینده اندیشی حسابرسی